Phạm Trường Thi
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,935,030

 
Mục này được 10069 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Trường Thi
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/00/1988
Nơi sinh: Tứ Kỳ, Hải Dương
Quê quán Hải Dương
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Đóng tàu và kỹ thuật đại dương; Tại: Đại học tổng hợp kỹ thuật quốc gia Astrakhan
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí Giao thông; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Đóng tàu, kỹ thuật đại dương và kỹ thuật hệ thống các công trình biển; Tại: Đại học tổng hợp kỹ thuật quốc gia Astrakhan
Dạy CN: Kỹ thuật tàu thủy
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Nga, tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ khí Giao thông, khu C, Đại học Bách khoa, 54 - Nguyễn Lương Bằng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Trước 2015: Học tập tại LB Nga
- Từ 01/01/2015 - 31/12/2015: Tập sự giảng dạy tại Bộ môn Máy động lực, khoa Cơ khí Giao thông
- Từ 01/01/2016 - nay: Giảng viên tại Bộ môn Máy động lực, khoa Cơ khí Giao thông, Bí thư LCĐ khóa 2015-2017
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ảnh hưởng sai số gia công đến sự lệch của kích thước tọa độ tuyến đường ống thiết kế. Chủ nhiệm: Phạm Trường Thi. Mã số: T2016-02-09. Năm: 2016. (Feb 17 2017 3:48PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Đánh giá các phương pháp hạ thủy tàu thủy. Chủ nhiệm: Phạm Trường Thi. Mã số: MS T2015-02-CBT100. Năm: 2015. (Feb 17 2017 3:41PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn