Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,071,345

 Phát triển kỹ năng viết của người Việt học tiếng Anh qua tương tác trên các trang web
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Phạm Thị Thu Hương
Nơi đăng: tạp chí Ngôn ngữ học và đời sống vào tháng 4/2017; Số: số 4 (258)2017, ISSN 0868-3409;Từ->đến trang: 34-38;Năm: 2017
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn