Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,017,441

[1] Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà nẵng năm học 2004 – 2005. Năm: 2005.
[2] Giảng viên đạt thành tích xuất sắc năm học 2015-2016. Năm: 2016.
[3] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm học 2016-2017. Số: 2726/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2017.
[4] Giấy khen đạt thành tích tiêu biểu trong phong trào đổi mới sáng tạo trong dạy và học, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016-2017.. Số: 2966/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2017.
[5] Bằng khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2016-2017 và 2017-2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo. Số: 4919/QĐ-BGDĐT. Năm: 2018.
[6] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2017-2018. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018.
[7] Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2017-2018 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng.. Số: 73/QĐ-CĐ ĐHĐN. Năm: 2018.
[8] Chiến sỹ thi đua cấp Bộ năm học 2018-2019. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn