Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Khảo sát cách sử dụng động từ “aru” và “iru” của sinh viên năm tư chuyên ngành tiếng Nhật, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm:  Phạm Thị Thanh Thảo; Thành viên:  
Số: T2013-05-21 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Ngôn ngữ

Công trình nghiên cứu đã phát hiện ra những kiến thức thiếu hụt của sinh viên về cách dùng của 2 động từ “aru” và “iru” và đưa ra phương pháp cung cấp những kiến thức ấy qua các giờ học tiếng Nhật.  Qua việc tham khảo đề tài nghiên cứu này, các giáo viên giảng dạy tiếng Nhật có thể phát hiện kiến thức sinh viên chưa nắm được về cách dùng 2 động từ “aru” và “iru” để giúp các em hiểu sâu hơn và đồng thời nâng cao năng lực tiếng của mình.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn