Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Xây dựng mô hình sản xuất sạch hơn đối với quy trình sản xuất cà phê nhân theo phương pháp ướt
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Lê Thị Thu Trang, ThS. Phạm Thị Thùy Trang
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; Số: 13(11);Từ->đến trang: 71-80;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn