Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Sản xuất giống nấm linh chi và xây dựng quy trình nuôi trồng nấm linh chi (Ganoderma lucidum) ở quy mô hộ gia đình trên địa bàn Thành Phố Kon Tum. Chủ nhiệm: Bùi Thị Ngọc Hân. Thành viên: Phạm Thị Thùy Trang. Mã số: Đ2014-08-12. Năm: 2014. (Sep 28 2016 2:49PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu chế biến phân hữu cơ sinh học từ vỏ quả cà phê trên địa bàn huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Chủ nhiệm: Lê Thị Thu Trang. Thành viên: Phạm Thị Thùy Trang. Mã số: Đ2013-09-10-BS. Năm: 2014. (Sep 28 2016 2:57PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Ứng dụng hệ thống nuôi cấy ngập chìm tạm thời (TIS) trong nhân giống lan Hồ điệp ở tỉnh Kon Tum. Chủ nhiệm: Phạm Thị Thùy Trang. Thành viên: Nguyễn Minh Thông, Bùi Thị Ngọc Hân, Lê Thị Thu Trang, Quách Xuân Quỳnh.. Mã số: Đ2014-08-14. Năm: 2014. (Jun 10 2015 4:36PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng định hướng phát triển Bộ môn Công nghệ sinh học Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. Chủ nhiệm: Phạm Thị Thùy Trang. Thành viên: Thái Thị Bích Vân; Bùi Thị Ngọc Hân. Mã số: P2014-KT-06. Năm: 2014. (Jul 21 2015 7:53AM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu ảnh hưởng của phức Lantan Glutamat đến năng suất cây dưa leo và cà chua. Chủ nhiệm: Nguyễn Minh Thông. Thành viên: Phạm Thị Thùy Trang. Mã số: Đ2014-08-13. Năm: 2014. (Sep 28 2016 2:53PM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu sản xuất axit gluconic và thu nhận enzym glucose oxidase từ quá trình lên men rỉ đường bằng Aspergillus niger. Chủ nhiệm: Đặng Minh Nhật. Thành viên: Phạm Thị Thùy Trang. Mã số: DD-02-36. Năm: 2012. (Sep 11 2014 9:57PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn