Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Thử nghiệm hoạt tính sinh học của phức Lantan glutamat đến sự sinh trưởng, phát triển của cây cà chua. Tác giả: Nguyễn Minh Thông, Phạm Thị Thùy Trang
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và công nghệ môi trường, Gia Lai
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 04. Trang: 34-36. Năm 2014.
(Sep 12 2014 2:41PM)
[2]Tham luận: Xây dựng mô hình sản xuất sạch hơn đối với quy trình sản xuất cà phê nhân theo phương pháp ướt. Tác giả: ThS. Lê Thị Thu Trang, ThS. Phạm Thị Thùy Trang
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Trang: 71-80. Năm 2013. (Sep 12 2014 7:12AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất lên men tạo axit gluconic từ rỉ đường. Tác giả: Đặng Minh Nhật, Phạm Thị Thùy Trang. Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 12(61). Trang: 92-96. Năm 2012. (Sep 11 2014 10:02PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn