Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,505,322

 Nghiên cứu sản xuất axit gluconic và thu nhận enzym glucose oxidase từ quá trình lên men rỉ đường bằng Aspergillus niger
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
viagra coupon canada drug pharmacy coupon free discount prescription card
Chủ nhiệm:  Đặng Minh Nhật; Thành viên:  Phạm Thị Thùy Trang
Số: DD-02-36 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn