Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,111,532

 Ứng dụng hệ thống nuôi cấy ngập chìm tạm thời (TIS) trong nhân giống lan Hồ điệp ở tỉnh Kon Tum
Chủ nhiệm:  Phạm Thị Thùy Trang; Thành viên:  Nguyễn Minh Thông, Bùi Thị Ngọc Hân, Lê Thị Thu Trang, Quách Xuân Quỳnh.
Số: Đ2014-08-14 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

Trong bài báo trình bày ảnh hưởng của pH môi trường nuôi cấy đến sự sinh trưởng và phát triển của lan Hồ điệp Phalaenopsis amabilis; ảnh hưởng của môi trường đến sự nhân nhanh PLB, sự tái sinh chồi từ PLB. Kết quả nghiên cứu pH tối ưu 5.7; môi trường nhân nhanh PLB là môi trường MS½  bổ sung BA (4mg/l); NAA (1mg/l); pepton (1g/l); sucrose (30g/l); nước dừa (20%); dịch chiết chuối (30g/l); than (1g/l). Môi trường tốt nhất cho sự tái sinh chồi từ PLB là môi trường MS½ bổ sung BA (2mg/l); Kinetin (1,5 mg/l); pepton (1g/l); sucrose (30g/l); nước dừa (20%); dịch chiết chuối (30g/l); than (1g/l).


© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn