Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,477,713

 Nghiên cứu xây dựng định hướng phát triển Bộ môn Công nghệ sinh học Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
Chủ nhiệm:  Phạm Thị Thùy Trang; Thành viên:  Thái Thị Bích Vân; Bùi Thị Ngọc Hân
Số: P2014-KT-06 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khác

Giai đoạn 2015-2017 cán bộ, giảng viên tổ học tập nâng cao chất lượng đội ngũ; mở ngành Công nghệ sinh học bậc Đại học và một số chuyên ngành đã có ở các trường thành viên ĐHĐN; ưu tiên xây dựng phòng thí nghiệm chuyên ngành phục vụ học tập và nghiên cứu khoa học ở lĩnh vực sinh học trong nông nghiệp, môi trường, thực phẩm, phát triển vườn thực nghiệm trồng các loài cây nuôi cấy mô của sinh viên, giảng viên nghiên cứu; đầu tư xây dựng khu thực nghiệm tạo nguồn kinh phí để xây dựng và phát triển cơ sở vật chất và tăng nguồn thu cho Phân hiệu; hợp tác với các doanh nghiệp, địa phương tìm kiếm địa chỉ thực hành, thực tập, phối hợp trong công tác nghiên cứu khoa học, mời cơ quan, doanh nghiệp tham giảng dạy một số chuyên đề thực tế; hợp tác quốc tế nên tập trung ưu tiên hợp tác về trao đổi giảng viên, phối hợp tổ chức hội thảo, phối hợp trong công tác nghiên cứu khoa học.

Giai đoạn 2017-2020 tiếp tục xây dựng định hướng phát triển Phân hiệu, thành lập Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Giai đoạn 2020-2030 khi nguồn nhân lực đã vững mạnh, cơ sở vật chất đã đầy đủ đáp ứng được công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, tình hình tuyển sinh cải thiện tổ từng bước phát triển theo hướng hoàn thiện và đầu tư theo chiều sâu. 


Ứng dụng tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn