Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,099,002

 Sản xuất giống nấm linh chi và xây dựng quy trình nuôi trồng nấm linh chi (Ganoderma lucidum) ở quy mô hộ gia đình trên địa bàn Thành Phố Kon Tum
Chủ nhiệm:  Bùi Thị Ngọc Hân; Thành viên:  Phạm Thị Thùy Trang
Số: Đ2014-08-12 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn