Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,944,550

 Nghiên cứu đa dạng sinh học các loài dược liệu tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray – tỉnh Kon Tum
Chủ nhiệm:  Phan Thị Tuyết Trinh; Thành viên:  Trương Văn Năm
Số: P2012 – KH – 11 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
Vườn quốc gia Chư Mom Ray nằm ở phía Bắc Tây Nguyên và phía Tây của tỉnh Kon Tum, trên địa bàn 2 huyện Sa Thầy và Ngọc Hồi, được các chuyên gia về đa dạng sinh học đánh giá có vốn rừng vô cùng phong phú và quý giá, có hệ sinh thái mang tính điển hình của khu vực Đông Nam Á, khó có một vườn quốc gia hay khu bảo tồn nào ở nước ta sánh được. Đây cũng là nơi lưu giữ nhiều nguồn gene sinh vật quý hiếm, trong đó có các loài dược liệu quý cần được bảo tồn và lai tạo.

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum là một thành viên của Đại học Đà Nẵng đóng trên địa bàn Tây Nguyên, với sứ mệnh “vì sự phát triển bền vững của Tây Nguyên”. Việc nghiên cứu lưu giữ, bảo tồn và lai tạo các nguồn gene thực vật quý hiếm trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên nằm trong định hướng phát triển của Phân hiệu. 

Bằng nhiều phương pháp nghiên cứu như: Phương pháp nghiên cứu thực vật, phương pháp điều tra, phỏng vấn, khảo sát, đánh giá, … Đề tài nhằm thu thập dữ liệu về đa dạng sinh học các loài dược liệu tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray – tỉnh Kon Tum để đánh giá thực trạng khai thác và sử dụng các loài dược liệu và thống kê các loài dược liệu tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray có nguy cơ khan hiếm và tuyệt chủng. Trên cơ sở đó, tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát triển các loài dược liệu quý tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray – tỉnh Kon Tum.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn