Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: MỞ RỘNG KHẢ NĂNG TẠO MẪU NHANH TRÊN MÁY PHAY CNC BA TRỤC. Tác giả: Bùi Minh Hiển; Phan Văn Hiền ; . Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 01(86).2015. Trang: 48. Năm 2015.
(Apr 22 2015 11:15AM)
[2]Bài báo: Ứng dụng mạng nơ ron để dự báo phụ tải điện tỉnh Gia Lai. Tác giả: Phạm Anh Cường, Phan Văn Hiền. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 43. Trang: 14 - 19. Năm 2011. (Dec 21 2012 11:20AM)
[3]Bài báo: Ứng dụng logic mờ điều khiển bộ lọc tích cực cho việc giảm sóng hài dòng điện. Tác giả: Phan Văn Hiền, Huỳnh Ngọc Thuận. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 42. Trang: 21 - 26. Năm 2011. (Dec 21 2012 11:16AM)
[4]Bài báo: Nhận dạng và điều khiển hệ phi tuyến có nhiều chuyển động thành phần sử dụng mạng nơ ron. Tác giả: Nguyễn Trọng Thuần, Phan Văn Hiền, Đoàn Quang Vinh. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: 4. Trang: 48 - 52. Năm 2003. (Dec 21 2012 11:03AM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu điều khiển vị trí hệ phi tuyến sử dụng mạng nơ ron. Tác giả: Nguyễn Hồng Quang, Phan Văn Hiền
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: 7. Trang: 57 - 61. Năm 2003. (Dec 21 2012 11:09AM)
[6]Bài báo: Điều khiển tối ưu cho tay máy ro bốt vận chuyển hàng hoá. Tác giả: Nguyễn Trọng Thuần, Phan Văn Hiền, Lê Tấn Duy,... Kỷ yếu Hội nghị AFEO lần thứ 18, Hà Nội. Số: 18. Trang: 546 - 553. Năm 2000. (Dec 21 2012 10:54AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn