Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kỹ thuật chiếu sáng
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2011 Sinh Viên Đại học  Khoa Điện - ĐHBK - ĐHĐN
[2]Mô hình hoá hệ thống đo lường và điều khiển
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2009 Học viên Cao học  Khoa Điện - ĐHBK - ĐHĐN
[3]Điều khiển ứng dụng mạng nơ ron
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2005 Học viên Cao học
marriage affairs open i want an affair
 Khoa Điện - ĐHBK - ĐHĐN
[4]Lý thuyết mạch điện 1
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 1995 Sinh Viên Đại học  Khoa Điện - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[5]Lý thuyết mạch điện 2
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 1995 Sinh Viên Đại học
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Khoa Điện - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[6]Tin học ứng dịng
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 1992 sinh viên Đại học  Khoa Điện - ĐHBK - ĐHĐN
[7]Máy điện 1
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 1985 Sinh Viên Đại học
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 Khoa Điện - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[8]Máy điện 2
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 1985 Sinh Viên Đại học
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 Khoa Điện - ĐHBK - ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn