Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,560,165

 Một số giải pháp tăng cường tính chủ động trong học tập theo học chế tín chỉ cho sinh viên trường CĐCN. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học nâng cao chất lượng đào tạo theo học chế tín chỉ Trường Cao đẳng Công nghệ
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Phạm Văn Phát
Nơi đăng: Trường Cao đẳng Công nghệ- ĐHĐN; Số: cdcn2011;Từ->đến trang: 47- 50;Năm: 2011
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
marriage affairs all wife cheat i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn