Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,561,137

 Nghiên cứu, thiết kế bộ thí nghiệm điện tử tổng hợp
manufacturer coupons for prescription drugs modelosguayaquil.com viagra online coupon
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
Chủ nhiệm:  Phạm Văn Phát
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Thành viên:  
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Số: T01-17-13 ; Năm hoàn thành: 2001; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn