Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,677,326

 Nghiên cứu và thiết kế DDR3 Memory Controller IP Core trên nền công nghệ FPGA
viagra coupon 2016 manufacturer coupons for prescription drugs discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  ThS. Phạm Văn Phát; Thành viên:  KS. Tạ Quốc Việt
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Số: Đ2013- 06- 11- BS ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

MC cho DDR3 SDRAM được thiết kế với 03 khối chức năng: giao tiếp người dùng, khởi tạo và giao tiếp SDRAM. Thiết kế sử dụng phần mềm ISE, mô phỏng với cấu hình nhúng trên phần cứng Spartan6 FPGA. Các kết quả mô phỏng cho thấy hoạt động của MC đúng với tiến trình thiết kế trạng thái máy FSM. MC thực hiện các bước khởi tạo hoàn chỉnh đúng tiêu chuẩn khuyến nghị của JEDEC. Trong giai đoạn khởi tạo, MC thực hiện Set mode cho DDR3 với 4 mode hoạt động MR0, MR1, MR2, MR3 được thiết lập. Hoạt động Set mode cũng đã được mô phỏng và cho kết quả tốt. Hoạt động Read/Write dữ liệu lên DDR3 SDRAM cũng được mô phỏng và cho kết quả chính xác. MC thiết kế cho DDR3 SDRAM hoạt động ở tốc độ cao, tần số 310MHz.


© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn