Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,509,433

 Vai trò của giáo dục khởi nghiệp đối với ý định khởi sự kinh doanh của sinh viên
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Huy Quảng
Nơi đăng: Tạp chí Quản lý Giáo dục; Số: 10;Từ->đến trang: 85-93;Năm: 2017
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu này nhằm mục đích góp phần vào sự hiểu biết về tác động của giáo dục khởi nghiệp đối với ý định khởi sự kinh doanh. Kết quả nghiên cứu khẳng định rằng các yếu tố chủ yếu tác động đến ý định kinh doanh là những đặc điểm tính cách (thái độ và đam mê kinh doanh, sự tự tin, nhận thức kiểm soát hành vi, nhu cầu thành đạt, sẵn sàng kinh doanh và khả năng chấp nhận rủi ro). Ngoài ra, chương trình học được lựa chọn tác động đến ý định khởi nghiệp của giớitrẻ khác nhau. Đối với sinh viên kinh tế giáo dục khởi nghiệp không chỉ cung cấp những kiến thức hữu ích về việc ý định kinh doanh mà còn góp phần phát triển các đặc điểm nhâncách. Điều này hoàn toàn ngược lại với sinh viên kỹ thuật. Tóm lại, các trường đại học nên phát triển khả năng kinh doanh cho sinh viên, đặc biệt các chương trình dành cho sinh viên kỹ thuật cần được bổ sung với các môn học cho phép tạo ra kiến thức và kỹ năng kinh doanh.
ABSTRACT
This research aims to contribute to the understanding of the impact of entrepreneurship education on entrepreneurial intention. The results of the research confirmed that the main factors of entrepreneurial intention are C (attitude towards entrepreneurship, self – efficacy, behavioural control, need for achievement, proactiveness and risk-taking). It also showed that the chose study program differently impacts students’ intentions to seek for entrepreneurship. The students of economics are of the opinion that economic education not only provides useful knowledge about business start-up, but also contributes to the development of the personality traits. In general, studies in a higher education institution should develop entrepreneurial abilities, so the programs designed for the students with technological specialization should be supplemented with thesubjects enabling to form entrepreneurial knowledge and skills.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn