Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,568,729

[1] Bằng khen TW Đoàn TNCS HCM về việc hoàn thành suất sắc cônh tác đoàn năm học 2010. Số: 556 QĐ/TWĐTN. Năm: 2010.
[2] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc hoàn thành suất sắc công tác Đoàn và PTTN nhiệm kỳ 2007 - 2012. Số: 1613/QĐKT. Năm: 2012.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn