Nguyễn Thị Minh Tâm
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,289,495

 
Mục này được 21810 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Minh Tâm
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  17/02/1985
Nơi sinh: Tam Kỳ, Quảng Nam
Quê quán An Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản trị kinh doanh thương mại; Tại: Trường Đại học Kinh Tế Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Thương mại ; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh quốc tế; Tại: Sheffield
Dạy CN: Kinh doanh thương mại, Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: KHoa Thương mại, 71 Ngũ Hành Sơn, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Điện thoại: 02363 836 935; Mobile: 0979851877
Email: tamntm@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
  24/09/2007 - 31/12/2008: trợ giảng, Bí thư Liên chi Đoàn khoa Thương mại - Du lịch
01/01/2009 - 31/12/2009: giảng viên, Bí thư Liên chi Đoàn khoa Thương mại - Du lịch
01/01/2010-31/12/2012: Giảng viên khoa Thương mại - Du lịch
01/01/2013-31/12/2013: Giảng viên khoa Thương mại, Giáo vụ khoa Thương mại
01/01/2014 - nay: Giảng viên khoa Thương mại
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Đánh giá khả năng xuất khẩu tại chỗ của làng mộc mỹ nghệ truyền thống Kim Bồng thông qua hỗn hợp tiếp thị quốc tế (marketing quốc tế). Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Minh Tâm. Mã số: T2013-04-29. Năm: 2013. (Oct 21 2016 11:04AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Key Factors Influencing Customer Acceptance Of Location Based Services (LBS) In Vietnam. Tác giả: Nguyen Thi Minh Tam. International Conference - Marketing in the Connected Age, MICA 2016, 15 October 2016, Danang, Vietnam. Số: 01. Trang: 38-48. Năm 2016. (Oct 21 2016 11:14AM)
[2]Bài báo: Đánh giá khả năng xuất khẩu tại chỗ của làng mộc mỹ nghệ truyền thống Kim Bồng thông qua hỗn hợp tiếp thị quốc tế (marketing quốc tế). Tác giả: Nguyễn Thị Minh Tâm. Tạp chí khoa học kinh tế, trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Số: 1(05)/ 2014. Trang: 93-101. Năm 2014. (Oct 21 2016 11:09AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn