Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,568,211

 Ứng dụng công nghệ RFID tích hợp IoT trong quản lý phòng thí nghiệm đa chức năng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Duy Chung, Hoàng Bá Đại Nghĩa
Nơi đăng: tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: Số11(120);Từ->đến trang: T25-28;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay, phòng thí nghiệm tại Trường Cao đẳng Công nghệ-Đại học Đà Nẵng đều được quản lý bởi cán bộ phụ trách phòng thí nghiệm. Sinh viên chỉ có thể làm thí nghiệm theo giờ học ở trường và giáo viên hướng dẫn phải có mặt tại chỗ theo dõi từng bước tiến hành thí nghiệm của sinh viên. Điều này đã gây một số hạn chế và khó khăn đối với sinh viên và giáo viên. Để nâng cao tinh thần tự học của sinh viên, nhất là các nhóm nghiên cứu học tập của sinh viên hoạt động hiệu quả, việc xây dựng các phòng thí nghiệm đa chức năng quản lý thông minh bằng công nghệ RFID ứng dụng công nghệ IoT là một hướng nghiên cứu và triển khai cần thiết. Các phòng thí nghiệm này cũng sẽ giúp giảm nhẹ công việc giám sát của giáo viên hướng dẫn thí nghiệm và thu hút nhiều sinh viên tự giác tham gia vào các bài tập thực hành, thí nghiệm. Đặc biệt là mọi hoạt động thí nghiệm của sinh viên đều được giáo viên giám …
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn