Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,645,957

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kỹ thuật truyền hình, Điều khiển và ghép nối thiết bị ngoại vi
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2003 Cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại Học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn