Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,496,836

 NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỰC HÀNH VỀ HỆ THỐNG RFID KẾT HỢP IoT DÙNG TRONG GIẢNG DẠY TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Chủ nhiệm:  Trần Duy Chung; Thành viên:  Nguyễn Thị Thúy Hoài, Nguyễn Văn Phát
Số: T2018 - 06 - 85 ; Năm hoàn thành: 2018; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn