Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,053,666

 Nghiên cứu ứng dụng thuật toán tiến hóa vi phân đa mục tiêu trong tối ưu tiến độ và chi phí cho dự án
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Đức Học, Nguyễn Quang Trung, Phạm Anh Đức, Mai Anh Đức
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 1;Từ->đến trang: 98-102;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thời gian và chi phí là hai chi tiêu quan trọng trong các dự án xây dựng. Xuất phát từ vấn đề về nguồn vốn đầu tư bị giới hạn trong xây dựng, tính cạnh tranh cao về giá thành và hiệu quả của việc rút ngắn thời gian thi công để sớm đưa công trình vào hoạt động, nên tối ưu hóa tiến độ và chi phí sẽ mang lại lợi nhuận lớn cho toàn dự án. Bài báo này đề xuất mô hình tối ưu hóa đa mục tiêu dự trên thuật toán tiến hóa vi phân để giải quyết bài toán tối ưu thời gian và chi phí. Một ví dụ về dự án nhà dân dụng được sử dụng để minh họa cho ứng dụng của mô hình đề xuất. Mô hình đã đưa ra các giải pháp tối ưu không vượt trội nhằm giúp các nhà quản lý có sự lựa giải pháp phù hợp nhất. Kết quả thực nghiệm được so sánh với giải thuật sắp xếp không vượt trội di truyền II (SXKVTDT-II) và giải thuật bầy đàm đa mục tiêu (BĐĐMT) chứng minh được sự hiệu quả của thuật toán.
ABSTRACT
Time are cost are two factors playing an important role in the planning and controlling of construction. Due to the limitation on budget and the efficiency of shortening project duration and starting operation soon. Trade-off optimization among them is significant for the improvement of the overall benefits of construction projects. This study presents a novel optimization model named as Multiple Objective Differential Evolution (MODE) to deal with the time-cost trade-off problems. A numerical case study of apartment project is used to illustrate the application of MODE. It has been shown that non-dominated solutions generated by MODE assist project managers in choosing appropriate plan. The comparisons with non-dominated sorting genetic algorithm (NSGA-II), multiple objective particle swarm optimization (MOPSO) verify the efficiency and effectiveness of the proposed algorithm.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn