Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,551,834

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Một số vấn đề gặp phải khi tính toán nhà cao tầng khung thép

 Kỹ thuật

 2009

 423/QĐ-ĐTN

 Trường Đại học xây dựng

marriage affairs open i want an affair
losartankalium krka bivirkninger go losartan
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn