Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,292,126

 Numerical Accurate Computations for Ellipsoidal State Bounding
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: S. Lesecq, A. Barraud, Khoi Quoc Tran Dinh
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: 11th Mediterraneance Conference on Control and Automation, Rhodes, Greece; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2003
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Ellipsoidal outer bounding is revisited from a numerical point of view. Numerically stable algorithms are discussed around square root factorization techniques. Geometrical interpretation is given through standard orthogonal projection arguments that shows directly some basic properties attached to these methods. Efficient numerical algorithm is given to test if two or more ellipsoids have non empty intersection. Lastly, specific formulations are given to guarantee that the theoretical properties associated to trace or determinant criterion computations are numerically satisfied.

ABSTRACT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn