Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,540,626

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Mạng Petri
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2007 Học viên cao học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Điều khiển Số
Ngành: Điện
 2006 Sinh viên  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[3]Cơ sở Điều khiển tự động
Ngành: Điện
 1998 Sinh viên đại học
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[4]Kỹ thuật Xung Số
Ngành: Điện
 1998 Sinh viên
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn