Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,293,328

 Xử lý dữ liệu nhóm cho phương pháp nhận dạng tập hợp cấu trúc êlip
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Đình Khôi Quốc, Lâm Tăng Đức
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí Tự động hóa ngày nay
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
; Số: Chuyên san tháng 12/2005;Từ->đến trang: ;Năm: 2005
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nhận dạng bằng phương pháp tập hợp sử dụng êlip là tìm một không gian bao miền tham số của mô hình dưới dạng êlip. Các thuật toán trong phương pháp nhận dạng này được biết với tên gọi OBE (Outer bounding ellipsoid) đang được hoàn thiện để giảm dần kích thước của miền bao. Với cùng mục tiêu trên, trong bài báo này chúng tôi giới thiệu thuật toán OBEg cho phép xử lý tập dữ liệu theo từng nhóm một cách tuần tự. Thuật toán này là sự kết hợp giữa thuật toán OBE truyền thống và thuật toán với lời giải tối ưu toàn cục.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn