Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,292,582

 Điều khiển các hệ thống công nghiệp theo thời gian thực trên hệ điều hành VxWorks
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Đình Khôi Quốc, Dương Quốc Bảo
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 3/2007;Từ->đến trang: ;Năm: 2007
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này giới thiệu cơ chế điều khiển của VxWorks, một hệ điều hành chuyên dụng hỗ trợ cho việc điều khiển các hệ thống công nghiệp theo thời gian thực. Với một cách tổ chức đặc biệt, VxWorks cho phép người lập trình can thiệp trực tiếp vào các quá trình phân chia thời gian, chia sẻ tài nguyên, đồng bộ hoạt động, v.v… của các công việc trong quá trình điều khiển, nhờ vậy đảm bảo được yêu cầu về điều khiển theo thời gian thực của hệ thống. Một số ví dụ trong bài báo sẽ minh hoạt cơ chế điều khiển của VxWorks.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
This article presents control mechanisme of VxWorks, an operating system which is specializing on real-time industrial systems. With a special organisation, VxWorks permit us to intervence directly on process of allocating time, sharing sources, synchronizing,... of tasks participating in control, so we can manage initiatively the demand of real-time cotrol in system. Some examples on this article will illustrate the control mechanism of VxWorks.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn