Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,333,090

 Nghiên cứu phương pháp điều khiển và giám sát theo thời gian thực bằng VxWorks và Petri net. Ứng dụng triển khai điều khiển dây chuyền SAPHIR tại Cơ sở Đào tạo Kỹ sư chất lượng cao PFIEV Đà Nẵng
Chủ nhiệm:  Trần Đình Khôi Quốc
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Thành viên:  Dương Quốc Bảo, Hồ Văn Quảng Phú
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Số: B2007-ĐN02-22 ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kỹ thuật

Chương trình biên dịch từ mạng Petri sang VxWorks
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn