Trần Danh Nhân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,173,793

 
Mục này được 39681 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Danh Nhân
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  05/05/1986
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Trường Sơn - Đức Thọ - Hà Tĩnh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản trị kinh doanh Thương mại; Tại: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Thương mại điện tử; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Chủ tịch công Đoàn khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Master of Business Administration; Tại: Chinese Culture University, Taipei, Taiwan
Dạy CN: Quản trị Kinh doanh Thương mại; Thương mại Điện tử
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: English, Traditional Chinese
Địa chỉ liên hệ: Khoa Thương mại điện tử, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3985912; Mobile: 0935050909
Email: nhan.trandanh@gmail.com; nhan.trandanh@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng (2009 đến nay).

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến sự chấp nhận của người tiêu dùng đối với dịch vụ thanh toán qua di động ứng dụng mô hình UTAUT mở rộng. Chủ nhiệm: Trần Danh Nhân. Thành viên: Trần Thị Phương Hà. Mã số: T2018 – 04 – 35. Năm: 2018. (Jun 18 2019 9:55PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu tác động của triết lý đạo đức cá nhân đến hành vi tiêu dùng có đạo đức: Trường hợp nghiên cứu tại Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trần Thị Phương Hà. Mã số: T2018-04-30. Năm: 2018. (Jun 18 2019 9:56PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến niềm tin ban đầu đối với thanh toán qua di động. Tác giả: Nhan Tran-Danh, Ha Tran-Thi-Phuong, My Tao-Thi-Kieu. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia Quản trị và Kinh doanh lần thứ VII (COMB-2018). Số: 1. Trang: 197-208. Năm 2019. (Jun 18 2019 10:10PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu tác động của trải nghiệm mua sắm đến ý định mua lại của người tiêu dùng đối với siêu thị chuyên doanh hàng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp: Trường hợp nghiên cứu tại thành phố đà nẵng. Tác giả: Nhan Tran-Danh, Phuong Hien-Mai. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia Quản trị và Kinh doanh lần thứ VII (COMB-2018). Số: 1. Trang: 229-241. Năm 2019. (Jun 18 2019 10:13PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Knowledge-based decision support system for improving e-business innovations and dynamic capability of IT project management. Authors: Min-Ren Yan, Nhan Tran-Danh & Lin-Ya Hong. Knowledge Management Research & Practice (ISI-SSCI). No: 17. Pages: 125-136. Year 2019. (Jun 18 2019 9:58PM)
[2]Article: Role of Perceived Risk in Determining Consumer Acceptance of Mobile Payment: An Empirical Study in Vietnam. Authors: Nhan Tran-Danh, Ha Tran-Thi-Phuong. Proceedings of the 2nd International Conference on Marketing in the Connected Age (MICA-2018). No: 1. Pages: 117-134. Year 2018. (Jun 18 2019 10:02PM)
[3]Article: Ethical Consumption in Vietnam – Do Moral Philosophy, Values And Demographics Differences Matter? A Research Proposal. Authors: Ha Tran-Thi-Phuong, Nhan Tran-Danh. Proceedings of the 2nd International Conference on Marketing in the Connected Age (MICA-2018). No: 1. Pages: 389-403. Year 2018. (Jun 18 2019 10:04PM)
[4]Article: Applied Management Flight Simulator for Strategic Pricing Decision Support in Industrial Engine Market Competition. Authors: Min-Ren Yan, Nhan Tran-Danh, Ta-Kai Yang. Proceedings of the IEEE 2016 International Conference on Applied System Innovation (ICASI 2016), Okinawa, Japan. No: 1. Pages: 102-117. Year 2016. (Jun 18 2019 10:06PM)
[5]Article: Strategic Product Innovations and Dynamic Pricing Models in Oligopolistic Industrial Engine Market. Authors: Min-Ren Yan, Nhan Tran-Danh. Proceedings of the 4th International Multi-Conference on Engineering and Technology Innovation (IMETI) 2015, Kaohsiung, Taiwan R.O.C. No: 1. Pages: 115-131. Year 2015. (Jun 18 2019 10:07PM)
  
 Khen thưởng
[1] Bằng khen Đạt giải thưởng Sao tháng Giêng do Trung Ương Hội Sinh Viên Việt Nam trao tặng. Số: 01/QĐTƯHSV. Năm: 2009.
[2] Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và PTTTN giai đoạn 2006 – 2009. Số: 88/NQ-KT. Năm: 2010.
[3] Bằng khen Đã có thành tích tốt trong công tác Đoàn và phong trào Thanh, Thiếu nhi năm 2010. Số: 107/NQ-KT. Năm: 2010.
[4] Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và Phong trào Thanh, Thiếu nhi 5 năm liền (2007 – 2011). Số: 137/NQ-KT. Năm: 2012.
[5] Bằng khen Đạt danh hiệu đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. Số: 6327 – QĐ/TU. Năm: 2013.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản trị bán hàng
Ngành: Khoa học quản lý
 2019 Sinh viên đại học  Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Đà Nẵng
[2]Quản trị quan hệ khách hàng
Ngành: Khoa học quản lý
 2018 Sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[3]Kinh tế vi mô
Ngành: Khoa học quản lý
 2017 Sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[4]Chính phủ điện tử
Ngành: Khoa học chính trị
 2017 Sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[5]Bán lẻ điện tử
Ngành: Khoa học quản lý
 2016 Sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[6]Thương mại điện tử
Ngành: Khoa học quản lý
 2011 Sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[7]Quản trị bán lẻ
Ngành: Khoa học quản lý
 2011 Sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn