Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Bằng khen Đạt giải thưởng Sao tháng Giêng do Trung Ương Hội Sinh Viên Việt Nam trao tặng. Số: 01/QĐTƯHSV. Năm: 2009.
[2] Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và PTTTN giai đoạn 2006 – 2009. Số: 88/NQ-KT. Năm: 2010.
[3] Bằng khen Đã có thành tích tốt trong công tác Đoàn và phong trào Thanh, Thiếu nhi năm 2010. Số: 107/NQ-KT. Năm: 2010.
[4] Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và Phong trào Thanh, Thiếu nhi 5 năm liền (2007 – 2011). Số: 137/NQ-KT. Năm: 2012.
[5] Bằng khen Đạt danh hiệu đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. Số: 6327 – QĐ/TU. Năm: 2013.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn