Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học tại trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm:  Đặng Trung Thành; Thành viên:  Đặng Thị Thạch
Số: T2010-04-28 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

Hệ thống Quản lý Khoa học được sử dụng tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn