Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lập trình mạng
Ngành: Công nghệ thông tin
 2015 Sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh tế
[2]Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Ngành: Tin học
 2010 Sinh viên chuyên ngành Kế toán  Trường đại học kinh tế
[3]Mạng và truyền thông
Ngành: Công nghệ thông tin
 2009 Sinh viên đại học chuyên ngành Tin học Quản lý  Trường Đại học Kinh tế
[4]Quản trị mạng máy tính
Ngành: Công nghệ thông tin
 2009 Sinh viên đại học chuyên ngành Tin học quản lý  Trường Đại học Kinh tế
[5]XML và ứng dụng
Ngành: Công nghệ thông tin
 2008 Sinh viên cao đẳng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Trương Cao đẳng Công nghệ thông tin
[6]Tin học đại cương
Ngành: Công nghệ thông tin
 2007 Sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh tế
[7]Mạng máy tính
Ngành: Công nghệ thông tin
 2007 Sinh viên cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn