Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Xây dựng hệ thống Quản lý thông tin nội bộ của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm:  KS. Đặng Trung Thành
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Thành viên:  
Số: T2008-04-12 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
Trong đề tài, tác giả thực hiện việc khảo sát và đưa ra giải pháp cho việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong khâu quản lý hành chính của Trường Đại học kinh tế. Đề tài tập trung chính vào giải quyết vấn đề phân quyền và ứng dụng trong việc quản lý văn bản, quản lý phân công công việc.
Hệ thống quản lý thông tin nội bộ
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn