Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,151,673

 Phân tích các dấu hiệu giảm nhẹ tình thái bổn phận của "Must" trong diễn ngôn tiếng Anh bằng phương pháp khối liệu
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Hữu Phúc
Nơi đăng: Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống; Số: 2 (232) 2015;Từ->đến trang: 26-31;Năm: 2015
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong những thập niên gần đây, nghiên cứu ngôn ngữ có xu hướng quan tâm nhiều đến việc mô tả và phân tích các thuộc tính tự nhiên, ứng dụng thực tế của ngôn ngữ thông qua cứ liệu của thực tiễn giao tiếp. Ngữ liệu minh hoạ trong nghiên cứu ngôn ngữ không còn là những ví dụ bằng trực giác của người nghiên cứu mà được dựa trên ngôn từ thực tế của giao tiếp tự nhiên thông qua khối liệu. Ngôn ngữ học khối liệu đã trở thành một trong những hướng tiếp cận phổ biến qua nhiều công trình nghiên cứu diễn ngôn tiếng Anh hiện nay. Bằng phương pháp phân tích khối liệu, bài viết diễn giải các phương diện tình thái bắt buộc của “Must” trong tiếng Anh, qua đó chỉ ra các phương tiện giảm nhẹ ý nghĩa bắt buộc của Must qua khối liệu phát biểu của Đại sứ Anh và Mỹ tại Việt Nam. Ngoài ra, với phương pháp phân tích khối liệu, bài viết nhằm hướng đến tính xác thực và độ tin cậy của ngữ liệu thực tế trong việc tìm hiểu một vấn đề cụ thể qua phân tích diễn ngôn tiếng Anh.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
In recent decades, language researchers have been interested in describing and analysing natural characteristics, practical applications of languages through data of actual communication. Data used for illustration in much language research are no longer examples of researchers’ intuition but relied on authentic sources of natural wording through corpora. Corpus linguistics has become one of the popular approaches in much current research on English discourse. Through corpus-based analysis, this paper explains aspects of modality meaning in the deontic sense of Must Obligation in English, with discussions of mitigation devices for the sense of obligation through the research corpora built from speeches made by British and American Ambassadors to Vietnam. Besides, with corpus-based analysis, this paper aims at the accuracy and reliability of authentic data in investigating a particular issue in English discourse analysis.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn