Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,146,572

 Nghiên cứu điều kiện If biểu hiện chiến lược lịch sự: Tiếp cận khối liệu báo chí Anh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Hữu Phúc
Nơi đăng: Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống; Số: 11 (253) 2016;Từ->đến trang: 1-7;Năm: 2016
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết tìm hiểu các cấu trúc điều kiện if biểu hiện chiến lược lịch sự trong diễn ngôn báo chí Anh bằng phương pháp phân tích khối liệu. Hai khối liệu chuyên mục báo Business và Review trong tờ báo the Observer phát hành ở Anh năm 2007 được xây dựng nhằm cung cấp dữ liệu cho việc phân tích. Cấu trúc điều kiện if trong tiếng Anh được dùng khá phổ biến để biểu hiện các chiến lược lịch sự trong giao tiếp ngôn ngữ. Kết quả nghiên cứu cho thấy không có sự khác biệt về cấu trúc và ngữ nghĩa của điều kiện if biểu hiện lịch sự trong hai chuyên mục của tờ báo the Observer. Tuy nhiên, có sự khác biệt đáng kể về tần suất sử dụng các cấu trúc điều kiện if để biểu hiện các chiến lược lịch sự âm tính và dương tính giữa hai chuyên mục báo này. Cấu trúc điều kiện if trong các bài báo thuộc chuyên mục Business thiên về biểu hiện lịch sự âm tính hơn trong khi đó chuyên mục Review sử dụng nhiều cấu trúc điều kiện if biểu hiện chiến lược lịch sự dương tính hơn.
ABSTRACT
This paper aims at investigating if conditionals expressing politeness in the English press with the method of corpus-based analysis. The two corpora of Business and Review articles in the Observer issued in the UK in 2007 are designed to provide the data for a comparative analysis. If conditionals in English are popularly used to express politeness strategies in language communication. The results of this research shows that there is no difference between the Business and the Review articles in terms of syntactic and semantic aspects of if conditionals. However, there are significant differences in frequencies of if conditionals used to express negative and positive politeness strategies in the two research corpora. If conditionals in Business articles are more frequently used to express negative politeness strategies while more if conditionals are used to express positive politeness strategies in the Review articles.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn