Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,145,865

 Ứng dụng hướng tiếp cận khối liệu trong phân tích diễn ngôn tiếng Anh.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Hữu Phúc
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Hội thảo quốc tế TESOL SEAMEO, Curtin University và Danang University of Foreign Language Studies
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: lần thứ 3;Từ->đến trang: 20-21 Conference Booklet;Năm: 2012
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn