Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,147,862

 Mô hình các dấu hiệu nói giảm trong phát biểu của Đại sứ Anh, Mỹ: Phân tích bằng phương pháp khối liệu.
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription saving
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Hữu Phúc
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: 7(56);Từ->đến trang: 143-149;Năm: 2012
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn