Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,396,662

 Nghiên cứu dấu hiệu tình thái biểu hiện chiến lược lịch sự trong diễn ngôn tiếng Anh bằng phương pháp khối liệu
Chủ nhiệm:  Trần Hữu Phúc; Thành viên:  
Số: Đ2014-05-36 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Ngôn ngữ

Trường Đại học Ngoại ngữ
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn