Ngô Xuân Thuỷ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,102,091

 
Mục này được 19851 lượt người xem
Họ và tên:  Ngô Xuân Thuỷ
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/01/1965
Nơi sinh: Nam Trực - Nam Định
Quê quán Nam Trực - Nam Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Địa lý kinh tế; Tại: Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Quản trị Kinh doanh; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1997; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Tại: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
Dạy CN: Quản trị kinh doanh.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: N/A
Địa chỉ liên hệ: 91 Trần Văn Dư - P. Mỹ An - Q. Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 02363836934; Mobile: 0905117777
Email: thuynx@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 10/1989 đến 4/1994 Giảng viên Khoa Thống kế tài
4/1994 đến nay Giảng viên khoa QUản trị kinh doanh (Trong đó 2006 đến 2010 kiêm Giáo vụ Khoa Quản trị kinh doanh.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế tư nhân ở các tỉnh Duyên hải miền Trung trong hội nhập quốc tế. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Quốc Tuấn. Thành viên: TS. Đoàn Gia DũngThS. Nguyễn Phúc NguyênThS. Ngô Xuân ThủyThS. Nguyễn Thị Bích Thu. Mã số: B2004-14-13. Năm: 2008. (Mar 31 2016 9:04PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Những biện pháp nâng cao chất lượng quản trị trong các doanh nghiệp nhìn từ góc độ quản trị hành chính văn phòng. Chủ nhiệm: ThS. Ngô Xuân Thủy. Mã số: T2001. Năm: 2003. (Mar 31 2016 9:12PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Một số biện pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI)vapf phát triển sản xuất kinh doanh công nghiệp khu vực Duyên hải miền Trung. Chủ nhiệm: ThS. Ngô Xuân Thủy. Mã số: T1999. Năm: 2001. (Mar 31 2016 9:09PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng các mô hình Thiết kế cấu trúc tổ chức tại các doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ công nghệ 4.0. Tác giả: Ngô Xuân Thủy. COMB2019. Số: COMB2019. Năm 2019. (Jun 27 2021 10:05AM)
[2]Bài báo: Phát triển năng lực sáng tạo để khởi nghiệp thành công trong đào tạo sinh viênngành quản trị kinh doanh tại Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học ĐàNẵng. Tác giả: Ngô Xuân Thủy. COMB2018. Số: COMB2018. Năm 2018. (Jun 27 2021 10:06AM)
[3]Bài báo: Ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề đặt ra chocác nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam. Tác giả: Ngô Xuân Thủy. COMB2017. Số: COMB2017. Năm 2017. (Jun 27 2021 10:07AM)
[4]Bài báo: Vận dụng lý thuyết và thiết kế tổ chức vào việc tái cấu trúc cơ cấu tổ chức của cácdoanh nghiệp Việt Nam thời kỳ hội nhập. Tác giả: Ngô Xuân Thủy. COMB2016. Số: COMB2016. Năm 2016. (Jun 27 2021 10:08AM)
  
 Sách và giáo trình
(Mar 31 2016 9:15PM)(Jun 27 2021 10:10AM)
[1]Lý thuyết và thiết kế tổ chức Chủ biên: ThS. Ngô Xuân Thủy. Nơi XB: NXB Lao động. Năm 2009.
[2]Quản trị học Chủ biên: TS Đoàn Gia Dũng. Đồng tác giả: Ngô Xuân Thủy. Nơi XB: NXB Thống kê. Năm 2002.
  
 Khen thưởng
[1] Thành tích giảng dạy. Năm: 2001.
[2] Thành tích giảng dạy. Số: 33/KT. Năm: 2001.
[3] Hoạt động công đoàn. Số: 05/QĐKT. Năm: 2004.
[4] Thành tích công tác. Số: 3236/QĐKT. Năm: 2009.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn