Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 A Broadband Second-Order Mode Synthesizer Based on an 3×1 Multimode Interference Coupler and Phase Shifters Using Silicon Waveguides
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Cao Dung Truong, Nguyen Xuan Quyen, Pham Viet Hung, and Tran Hoang Vu
Nơi đăng: Proceeding of 2016 IEEE Sixth International Conference on Communications and Electronics; Số: IEEE ICCE 2016;Từ->đến trang: 397 - 402;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn