Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,215,988

[1] Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu, phát triển một số dịch vụ hỗ trợ và quản lý du khách nhằm phát triển du lịch bền vững theo định hướng thành phố thông minh và Chính phủ điện tử. Chủ nhiệm: TS. Trần Hoàng Vũ. Mã số: KC.01.02/16-20. Năm: 2020. (Mar 3 2021 4:15PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy tính nhúng tích hợp công nghệ FPGA.. Chủ nhiệm: TS. Trần Hoàng Vũ. Thành viên: ThS. Nguyễn Văn Thọ; ThS. Lê Ngọc Quý Văn; ThS. Hoàng Bá Đại Nghĩa. Mã số: B2017-ĐN06-09. Năm: 2019. (Jun 17 2019 5:18PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ứng dụng hệ thống giao thông thông minh trong hoạt động quản lý giao thông ở một số đô thị lớn Miền Trung Việt Nam. Chủ nhiệm: PGS. TS. Phan Cao Thọ. Thành viên: TS. Trần Hoàng Vũ, ThS. Trần Thị Phương Anh, ThS. Duy Dưỡng, ThS. Thị Xuân Mỹ, ThS. Hoàng Bá Đại Nghĩa, ThS. Nguyễn Văn Đăng. Mã số: B2017-DNA-18. Năm: 2018. (Jun 17 2019 5:11PM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo an toàn giao thông trên mạng lưới đường bộ đi qua các tỉnh khu vực miền Trung. Chủ nhiệm: PGS.TS Phan Cao Thọ. Thành viên: TS. Trần Hoàng Vũ, ThS Ngô Thị Mỵ, ThS Trần Thị Phương Anh, KS Hoàng Bá Đại Nghĩa.. Mã số: DD2015-06-22. Năm: 2016. (Aug 23 2016 8:37PM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng mô hình thực nghiệm và đưa ra các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho OpenFlow Switch nhằm tiết kiệm năng lượng trong trung tâm mạng dữ liệu. Chủ nhiệm: Trần Hoàng Vũ. Mã số: Đ2013-06-14-BS. Năm: 2014. (Dec 3 2014 2:09PM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu quy trình và ứng dụng Microwind3 để thiết kế Layout cho việc sản xuất IC số. Chủ nhiệm: Trần Hoàng Vũ. Thành viên: . Mã số: T2007-06-29. Năm: 2007. (Dec 3 2014 2:04PM)
[7] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu và thiết kế mạng Nơron nhân tạo để nhận dạng và xử lý ảnh. Chủ nhiệm: Trần Hoàng Vũ. Thành viên: . Mã số: T2006-06-13. Năm: 2006. (Dec 3 2014 2:01PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn