Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Giải pháp điều khiển hệ thống đèn tín hiệu giao thông thông minh sử dụng PLC S7-1200
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Phạm Duy Dưởng*; TS. Trần Hoàng Vũ; PGS.TS. Phan Cao Thọ
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 11(120).2017-Quyển 2;Từ->đến trang: 51;Năm: 2017
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Việc điều khiển thông minh hệ thống đèn giao thông ngày càng được chú trọng để tăng hiệu quả phân luồng và giảm ách tắc giao thông. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất giải pháp điều khiển hệ thống đèn giao thông thông minh. Trong đó có giải pháp phần cứng và giải pháp phần mềm. Về phần cứng, chúng tôi đề xuất sử dụng PLC S7 1200 vào điều khiển hệ thống đèn. PLC này có tích hợp cổng Profinet và mô đun webserver nhằm hỗ trợ khả năng kết nối internet của hệ thống với máy chủ tại trung tâm vận hành. Về giải pháp phần mềm, chúng tôi đề xuất sử dụng thuật toán tối ưu chu kỳ và phân pha dựa trên công thức của Westers. Giao diện điều khiển, giám sát được xây dựng trên phần mềm Matlab. Chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm điều khiển, giám sát thành công 04 mô hình đèn giao thông thông qua Internet.
ABSTRACT
– Nowadays, intelligent control system for traffic lights is widely used to increase the effect of the traffic lights system. In this paper, we propose a solution to intelligent traffic light control consisting of a solution for hardware and one for software. For the hardware solution, a PLC S7-1200 is used to control the traffic lights system. The PLC embeds a Profinet port and a web server module which supports the Internet connection between the traffic lights system and a host computer at the operation center. For the software solution, we use a cycle optimum compution algorithm based on Westers’ theory. The monitor and control interface is built in Matlab program. We have successfully implemented monitoring and control of our traffic light system prototypes through Internet.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn