Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 A Novel Approach to Protect Intellectual Property Core of FPGA-Based Partially Reconfigurable Systems
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tran Thanh, Tran Hoang Vu, Pham Ngoc Nam, Nguyen Van Cuong
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: 12[61] Quyển I;Từ->đến trang: 112-119;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn