Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Enhance Performance in Implementing the Security of Partially Reconfigurable Embedded Systems
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tran Thanh, Tran Hoang Vu, Nguyen Duy Phuong, Do Son Tung, Cuong Nguyen-Van, Nguyen Van Cuong, Pham Ngoc Nam
Nơi đăng: American Journal of Embedded Systems and Applications (AJESA), USA
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: Vol.2(1);Từ->đến trang: 1 - 5;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn