Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 The New Method to Save Energy for OpenFlow Switch Based on Traffic Engineering
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tran Hoang Vu, Vu Cong Luc, Nguyen Trung Quan, Tran Manh Nam, Nguyen Huu Thanh, Pham Ngoc Nam
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: In Proceeding of International Conference on Electronic Design (ICED)
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
; Số: ICED 2014;Từ->đến trang: 360-365;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn