Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,776,459

 Thiết kế hệ thống thi trắc nghiệm không dây
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  Trương Minh Huy
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Thành viên:  Nguyễn Thanh Bình, Huỳnh Hữu Hưng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Số: Đ2014-02-101 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
Trắc nghiệm khách quan là công cụ hiệu quả nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả học tập. Hiện nay, có nhiều mô hình thi trắc nghiệm khách quan (sau đây gọi tắt là thi trắc nghiệm) nhưng còn nhiều hạn chế về phương pháp triển khai và thời gian cho kết quả. Bài báo này giới thiệu về việc thiết kế, chế tạo thử nghiệm một hệ thống độc lập chuyên dùng cho thi trắc nghiệm. Hệ thống gồm một máy chủ và nhiều máy trạm kết nối bằng sóng radio với chức năng lưu trữ đề thi, làm bài thi, chấm bài thi cho kết quả ngay, đồng thời có thể truy xuất từ máy tính bằng phần mềm. Hệ thống hỗ trợ giảm tải áp lực về thời gian, chi phí từ hoạt động triển khai thi, thu bài, chấm bài và công bố kết quả. Hệ thống có thể được ứng dụng rộng rãi trong các cơ sở giáo dục, đào tạo và khảo thí

Giải pháp đề xuất là một hệ thống độc lập, chuyên phục vụ thi trắc nghiệm. Kiến trúc hệ thống gồm 3 thành phần: máy chủ, máy trạm và phần mềm được minh họa như trong Hình 1. Máy chủ và các máy trạm được thiết kế thành những thiết bị hoàn chỉnh và tự tạo nên một mạng không dây độc lập. Trong đó, máy chủ là trung tâm truy vấn dữ liệu và chủ động kết nối để nhận yêu cầu phục vụ từ máy trạm. Phần mềm có chức năng truy vấn dữ liệu phiên thi trên máy chủ và tạo bộ đáp án đề thi (BĐAĐT).

Máy chủ: Là thiết bị dùng để chứa đáp án các bộ đề thi, triển khai thi, chấm điểm và lưu, xuất kết quả thi. Đáp án các bộ đề thi được nhập trực tiếp từ bàn phím ma trận hoặc nạp từ PC thông qua phần mềm. Kết quả thi và đáp án thi được lưu ở bộ nhớ bên trong; kết quả thi có thể truy vấn bằng phần mềm kèm theo. Mỗi máy chủ có thể phục vụ thi cho 50 máy trạm, liên lạc qua sóng radio băng tầng 2.4GHz. Hệ thống có thể tự phục hồi dữ liệu phiên thi nếu bị mất điện đột ngột.

Máy trạm: Mỗi thí sinh sử dụng một máy trạm trong phiên thi của mình; các đáp án được nhập từ bàn phím ma trận, hiển thị lên màn hình LCD dạng ma trận điểm đơn sắc. Máy trạm có bộ nhớ EEPROM lưu tạm bài làm của thí sinh và tự phục hồi phiên thi cho thí sinh nếu bị mất điện đột ngột. Bài làm được gửi lên máy chủ để chấm điểm và kết quả thi được hiển thị ngay lên màn hình.

Phần mềm trên PC: Dùng để tạo bộ dữ liệu đáp án của đề thi, nạp BĐAĐT vào máy chủ, truy vấn dữ liệu ca thi và xuất ra bảng điểm theo định dạng bảng tính Excel. Phần mềm liên lạc với máy chủ thông qua giao thức RS232.

 

abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn