Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,014,743

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thực hành Cấu trúc máy tính
Ngành: Công nghệ thông tin
 2013 Các sinh viên khoa Công nghệ thông tin thuộc trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Thực hành Lập trình C cho các hệ thống Nhúng
Ngành: Công nghệ thông tin
 2013 Sinh viên năm 5 chuyên nghành Hệ thống Nhúng thuộc khoa Công nghệ thông tin - Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 khoa Công nghệ thông tin - Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[3]Thực hành Kỹ thuật Vi xử lý
Ngành: Công nghệ thông tin
 2010 Sinh viên năm 3 chính quy Sinh viên năm 1 liên thông  thoongkhoa Công nghệ thông tin
[4]Đồ án Kỹ thuật Vi xử lý
Ngành: Công nghệ thông tin
 2010 Sinh viên năm 3 chính quy  Công nghệ thông tin
[5]Thực hành Kỹ thuật xung số
Ngành: Công nghệ thông tin
 2009 Sinh viên năm 2 chính quy Sinh viên năm 1 liên thông  Khoa Công nghệ thông tin
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn