Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu độ ổn định tốc độ của trục chính máy tiện CNC
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Ngọc Hải, Võ Như Thành
Nơi đăng: Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ 4
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: ISBN: 978-604-73-3691-3;Từ->đến trang: 180-187;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
This paper presents the result of a study on lathes CNC spindle dynamics which are driving by DC motor in combination with V-belt, this power drive system has been used in many CNC lathes recently. In particular, this study focuses on establishing a dynamic model of spindle, setting up mathematical equations and designing PID controller model. The transmission belt is assumed elastic, other parameters such as friction, moment of inertia of the main axis and moment of inertia of rotor of DC motor are considered to be constant. The study simulates the response of spindle when adjusting some parameters of the spindle dynamic model, as well as switching speed; then a comparison of spindle response of the model when using P, PD, and PID controller using Matlab software is performed.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn